مرکز پخش عصا و تجهیزات توانبخشی پالارپا

مرکز پخش و خرید عصا و تجهیزات توانبخشی پالارپا (مشهد اکتیو)

Palarpa Cane And Rehabilitation Equipment (mashhad active)


English Arabic
عصا فلزی یک تکه
برای بزرگنمایی موس را روی تصویر حرکت دهید

کد کالا : ۵۰۰

عصا فلزی یک تکه


4.4 ۳۷۹۲


توضیحات : خوشدستمقاومت زیاد در برابر وزنقیمت فوق العاده ارزان